Geachte leden,
Via dit bericht deelt het bestuur mede dat met ingang van 1 oktober 2022 de ledencontributie verhoogd zal worden.
De afgelopen jaren hebben we de ledencontributie op hetzelfde niveau gehandhaafd, maar dit jaar zien we ons genoodzaakt om de tarieven aan te passen.
Per 1 oktober 2022 bedraag de contributie:
Senioren: ( 19 jaar en ouder)      € 144 per jaar dat is € 12,–  per maand.
Oudere Jeugd ( 15 t/m 18 jaar) € 120 per jaar dat is € 10,–  per maand.
Jongere jeugd ( t/m 14 jaar)       € 108 per jaar dat is €   9,–  per maand.

indien u een incasso machtiging heeft afgegeven voor de inning van contributie hoeft u verder geen actie te ondernemen.
Indien u zelf de contributie overmaakt.
  • Indien u het bedrag automatisch door uw bank laten overmaken, verzoeken wij u dit bedrag vanaf 1 oktober 2002 aan te passen
  • Indien u handmatig de contributie overmaakt, verzoeken wij u hier met ingang van 1 oktober 2022 rekening mee te houden
Mocht u nu nog per jaar betalen en wilt u graag betalen via een maandelijkse incasso. Kunt u contact opnemen met penningmeester@vvheiligerlee.nl

Nieuwe Dug-Outs Hoofdveld

Binnenkort zullen de huidige dug-outs op ons hoofdveld worden vernieuwd. Op onderstaande foto ziet u hoe de nieuwe dug-outs eruit komen te zien.

Het plaatsen van deze dug-outs wordt mede mogelijk gemaakt door

Alle deelnemers aan de CLUB VAN 50

en enkele andere sponsoren.

 

Op deze plaats vraagt het bestuur de hulp in van vrijwilligers die mee willen helpen de dug-outs te plaatsen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij secretaris Gerrie Drent  06-27015889

Indeling competitie 1e elftal bekend

Onze hoofdmacht, het 1e elftal, is in het seizoen 2022-2023 in de 4e klasse C ingedeeld bij de volgende ploegen:

Bareveld, Bellingwolde, BNC, Gieterveen, Heiligerlee, SPW, Siddeburen, THOS, Veelerveen, Wedde

Terreinfuctionaris Jan Luttje Koninklijk Onderscheiden

Op dinsdag 26 april is onze terreinfunctionaris Jan Luttje Koninklijk onderscheiden. Jan kreeg, in de kantine van onze vereniging,  voor zijn jarenlange vrijwilligers werk in het dorp ( waaronder ook vv Heiligerlee ) van  burgemeester Cora Yfke Sikkema de onderscheiding opgespeld. Jan was zeer verrast door deze onderscheiding. 

Let op jullie waardevolle spullen

Op ons sportpark wordt volop getraind en er worden wedstrijden gespeeld. Volop drukte in de kantine, en ook buiten lopen veel mensen. De meeste mensen zijn geïnteresseerd in de prestaties op het veld, echter een aantal “gasten” heeft meer belangstelling voor de waardevolle spullen in de kleedkamers.

Om te voorkomen dat wij/jullie slachtoffer van diefstal worden het verzoek om geen waardevolle spullen, onbeheerd achter te laten in de kleedkamers. Geef jullie waardevolle spullen altijd af achter de bar in de kantine.

Het belangrijkste middel om diefstal te voorkomen zijn echter onze leden en bezoekers. Daarom vragen wij u om extra te letten op verdachte situaties en deze te melden iemand van het bestuur.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

Bestuur vv Heiligerlee

Niet Roken in de Kleedgebouwen!

Het is niet toegestaan om te roken in de kleedgebouwen. Dus een verzoek aan alle rokende leden om hier niet te roken en zeker niet als er jeugdleden aanwezig zijn.

Rookvrije gebouwen.