Trainingen voor de jeugd vv Heiligerlee

Beste ouders en spelers,

In deze bizarre tijden hebben we bijna twee maanden niet kunnen trainen en voetballen. Inmiddels heeft het kabinet, in navolging van de nieuwe Coronamaatregelen, besloten dat het voor jeugd weer is toegestaan om te trainen in teamverband.

Kinderen tot en met 12 jaar mogen trainen, waarbij ze niet de 1,5 meter afstand in acht hoeven te nemen. Voor kinderen in de leeftijd 13 tot en met 18 jaar geldt dit wel.

De gemeente Oldambt heeft ons plan van aanpak goedgekeurd. Vanaf 11 mei 2020 wordt bij onze club de jeugdtrainingen van de teams JO8 tot en met JO19 dan ook weer hervat. Voorlopig gaan de teams één keer per week trainen. Tussen de training van elk team wordt een half uur pauze ingelast. Zo wordt de aanloop op het sportpak beperkt gehouden, alsmede het onderling contact.

De trainingen zijn niet verplicht. Mocht iemand het nog niet aan durven om te trainen, geef dit aan bij de leider/trainer van het team.

 Regels die in acht genomen moeten worden:

 • Sportpark is alleen open voor de spelers en trainers van betreffende team.

 • Geen toeschouwers/ouders op het park.

 • Bij elke training is er een Coronabegeleider van de vereniging aanwezig (voor calamiteiten en handhaving). Ook de gemeente zal controle op de regels uitoefenen.

 • De spelers komen niet in het materiaalhok (de trainer haalt het oefenmateriaal alleen uit het materiaalhok).

 • Kleedkamers/kantine zijn gesloten.

 • Kinderen komen in sportkleding naar het sportpark.

 • Kinderen komen zoveel mogelijk alleen naar het sportpark.

 • Als een kind wel door een ouder wordt gebracht, wordt deze bij de ingang afgezet. De kinderen zullen alsdan opgevangen worden door de trainer/Coronabegeleider.

 • Als de kinderen het sportpark betreden worden de handen gedesinfecteerd.

 • Wc tijdens training alleen bij nood gebruiken.

 • Voor de teams JO8 – JO13 geldt de 1,5 meter afstand niet. Voor JO/MO15 – JO 19 geldt de 1,5 meter afstand wel. Houd je aan deze afstand!

 • Na de training dienen de kinderen het sportpark direct te verlaten.

 • Wordt een kind opgehaald, dan dienen de ouders op de parkeerplaats van ons sportpark te wachten. Zijn er meer ouders dan dienen deze de 1,5 meter afstand in acht te nemen.

 • Niet leden ,die ook willen sporten , zijn ook welkom. Deze moeten zich wel eerst aanmelden via het jeugdbestuur (v.v.Heiligerlee@outlook.com).

 • Kinderen moeten de bal niet (althans zo weinig mogelijk) met de hand aanraken. Keeper draagt keeperhandschoenen.

 • Hoesten/niezen doe je in je elleboog.

 • Niet spugen/snuiten op het sportpark.

 • Als je verkouden bent of koorts hebt : blijf je thuis!

 • Als iemand in het huishouden van de speler/trainer koorts (38 graden) heeft , blijf je thuis.

  Schema

dag

tijdstip

team

Coronabegeleider

maandag

17.30 – 18.30

JO11-1

B. Drent

maandag

19.00 – 20.00

JO15-2

B. Drent

dinsdag

17.30 – 18.30

JO8/9

M. Nienhuis

dinsdag

19.00 – 20.00

JO15-1

M. Nienhuis

woensdag

17.30 – 18.30

JO11-2

C. Houwaart

woensdag

19.00 – 20.00

JO17-1

C. Houwaart

donderdag

18.00 – 19.00

JO13-1

S. Pijning

donderdag

19.30 – 20.30

JO19-1

S. Pijning

vrijdag

19.00 – 20.00

MO15-1

K.-D. Hilgenga

 

Coronabegeleiders

Telefoonnummer

B. Drent

06-54327140

M. Nienhuis

06-21309304

C. Houwaart

06-50742907

S. Pijning

06-25421603

K.-D. Hilgenga

06-51094968

 

Coronabegeleider

Tijdens elke training is er een Coronabegeleider aanwezig. De Coronabegeleider treedt op bij calamiteiten. Ook zorgt de Coronabegeleider voor handhaving van de regels en treedt zonodig op. Ook de gemeente zal controle uit kunnen oefenen. Mocht een team zich niet aan de regels houden dan zal, nadat na waarschuwingen de regels nog niet worden gehandhaafd, een team uitgesloten worden van trainingen.

Als iemand zich niet aan de regels houdt wordt hij/zij, na waarschuwingen, verboden mee te doen met de training. De Coronabegeleider zal terstond de ouders inlichten.

Voor vragen is het jeugdbestuur ten alle tijden beschikbaar via mail/telefoon.

 Met vriendelijke groeten,

Jeugdbestuur v.v. Heiligerlee

Let op jullie waardevolle spullen

Op ons sportpark wordt volop getraind en er worden wedstrijden gespeeld. Volop drukte in de kantine, en ook buiten lopen veel mensen. De meeste mensen zijn geïnteresseerd in de prestaties op het veld, echter een aantal “gasten” heeft meer belangstelling voor de waardevolle spullen in de kleedkamers.

Om te voorkomen dat wij/jullie slachtoffer van diefstal worden het verzoek om geen waardevolle spullen, onbeheerd achter te laten in de kleedkamers. Geef jullie waardevolle spullen altijd af achter de bar in de kantine.

Het belangrijkste middel om diefstal te voorkomen zijn echter onze leden en bezoekers. Daarom vragen wij u om extra te letten op verdachte situaties en deze te melden iemand van het bestuur.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

Bestuur vv Heiligerlee

Verklaring Omtrent Gedrag

Aanvraag VOG

In 2017 heeft v.v. Heiligerlee beleid ontwikkeld naar aanleiding van het programma “In veilige handen”. Dit programma voorziet erin dat verenigingen zoals de onze een veilig klimaat kunnen bieden op het gebied van seksueel ongewenst gedrag aan minderjarigen die gedurende enkele uren per week aan ons worden toevertrouwd.
Een onderdeel van dit beleid is de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle 16+ leiders/trainers. Bij een VOG-aanvraag gaat het ministerie van Justitie na of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor de functie waarvoor de verklaring wordt aangevraagd. Het gaat dus uitsluitend om de relatie tussen risico en functie.

Hoe gaat het in zijn werk?

Stap 1
Je geeft aan in een mail naar secretaris@vvheiligerlee.nl dat je een Verklaring Omtrent Gedrag wenst.

Stap 2
Je ontvangt enkele dagen later een mail van Justitie waarin je wordt uitgenodigd de VOG aan te vragen. Voor de aanvraag heeft u uw DigiD inlogcode nodig.

Stap 3
Je doorloopt de aanvraag, er is geen betaling nodig.

Stap 4
Binnen 10 dagen ontvang je  jouw VOG per post. Dit groene document lever je in bij de secretaris, Gerrie Drent. Inleveren op de club kan ook: bij de barvrijwilliger.

Mochj e nog vragen hebben dan kun je deze het beste via de mail stellen:secretaris@vvheiligerlee.nl