Aanpassingen contributie bedragen

Geachte leden,
Via dit bericht deelt het bestuur mede dat met ingang van 1 oktober 2022 de ledencontributie verhoogd zal worden.
De afgelopen jaren hebben we de ledencontributie op hetzelfde niveau gehandhaafd, maar dit jaar zien we ons genoodzaakt om de tarieven aan te passen.
Per 1 oktober 2022 bedraag de contributie:
Senioren: ( 19 jaar en ouder)      € 144,– per jaar dat is € 12,–  per maand.
Oudere Jeugd ( 15 t/m 18 jaar) € 120,– per jaar dat is € 10,–  per maand.
Jongere jeugd ( t/m 14 jaar)       € 108,– per jaar dat is €   9,–  per maand.

indien u een incasso machtiging heeft afgegeven voor de inning van contributie hoeft u verder geen actie te ondernemen.
Indien u zelf de contributie overmaakt.
  • Indien u het bedrag automatisch door uw bank laten overmaken, verzoeken wij u dit bedrag vanaf 1 oktober 2022 aan te passen
  • Indien u handmatig de contributie overmaakt, verzoeken wij u hier met ingang van 1 oktober 2022 rekening mee te houden
Mocht u nu nog per jaar betalen en wilt u graag betalen via een maandelijkse incasso. Kunt u contact opnemen met penningmeester@vvheiligerlee.nl