Afscheid Dick Vos

Tijdens de ledenvergadering van 06 september 2019 nam het bestuur officieel afscheid van voormalig penningmeester Dick Vos. Voorzitter Matthijs Blik overhandigde Dick een mooie bos bloemen en een VVV bon. Van het jeugdcommissie kreeg Dick van Eddie Drenth een ruim gevulde biermand. Toen Dick dacht dat dit alles was, nam voorzitter Matthijs nogmaals het woord en benoemde Dick namens het bestuur tot “Lid van Verdienste”.