Blijvende herinnering aan Robert Teerds

Op zondag 16 oktober j.l. werden een tweetal blijvende herinneringen aan Robert Teerds onthult. Mevrouw Klap (de moeder van Robert) onthulde het straatnaam bordje met de tekst “ROBERT TEERDS LOANTJE” 1962 – 2022. In de kantine hangt sinds zondag 16 oktober een voetbal shirt in de v.v. Heiligerlee kledingslijn. Hierop staat IN MEMORIAM ROBERT TEERDS “DOVE”.  Het bestuur en alle leden willen hiermee nogmaals benadrukken hoe belangrijk Robert voor de vereniging was.