Achterstallige contributie betalen!!

Het bestuur heeft aan alle leden die, door wat voor reden dan ook, hun contributie over het seizoen 2018-2019 nog niet betaald hebben een laatste herinnering per mail verstuurd. Het bestuur hoopt dat een ieder die een mail heeft ontvangen hun verplichting zal voldoen.
Voor de spelende leden geldt dat wanneer de contributie niet op 1 augustus 2019 betaald is, men niet mee mag doen aan trainingen en wedstrijden.

P.S. Voor vragen over dit onderwerp kan contact worden opgenomen met voorzitter Matthijs Blik. 06-43053863

Planning amateurvoetbal 2019/2020

Het seizoen amateurvoetbal zit er op, tijd voor vakantie. Om toch alvast met een schuin oog naar het seizoen 2019/2020 kijken, hieronder een aantal (belangrijke) data.

Voor aanvang seizoen

                                                    * Publicatie bekerindelingen categorie A is op 28 juli 2019.

* Publicatie nummering en wedstrijdprogramma bekercompetitie categorie A is op 29 juli 2019.

* Publicatie bekerindelingen categorie B is op 8 augustus 2019.

* Publicatie nummering en wedstrijdprogramma bekercompetitie categorie B is op 9 augustus 2019.

* Publicatie nummering competitie categorie A en B is op 18 augustus 2019.