Aanpassingen contributie bedragen

Geachte leden,
Via dit bericht deelt het bestuur mede dat met ingang van 1 oktober 2022 de ledencontributie verhoogd zal worden.
De afgelopen jaren hebben we de ledencontributie op hetzelfde niveau gehandhaafd, maar dit jaar zien we ons genoodzaakt om de tarieven aan te passen.
Per 1 oktober 2022 bedraag de contributie:
Senioren: ( 19 jaar en ouder)      € 144,– per jaar dat is € 12,–  per maand.
Oudere Jeugd ( 15 t/m 18 jaar) € 120,– per jaar dat is € 10,–  per maand.
Jongere jeugd ( t/m 14 jaar)       € 108,– per jaar dat is €   9,–  per maand.

indien u een incasso machtiging heeft afgegeven voor de inning van contributie hoeft u verder geen actie te ondernemen.
Indien u zelf de contributie overmaakt.
  • Indien u het bedrag automatisch door uw bank laten overmaken, verzoeken wij u dit bedrag vanaf 1 oktober 2022 aan te passen
  • Indien u handmatig de contributie overmaakt, verzoeken wij u hier met ingang van 1 oktober 2022 rekening mee te houden
Mocht u nu nog per jaar betalen en wilt u graag betalen via een maandelijkse incasso. Kunt u contact opnemen met penningmeester@vvheiligerlee.nl

Nieuwe Dug-Outs Hoofdveld

De dug-outs op ons hoofdveld zijn vernieuwd. Op onderstaande foto ziet u hoe de nieuwe dug-outs eruit komen te zien.

De aankoop van deze dug-outs werd mede mogelijk gemaakt door

Alle deelnemers aan de CLUB VAN 50

en enkele andere sponsoren.

Let op jullie waardevolle spullen

Op ons sportpark wordt volop getraind en er worden wedstrijden gespeeld. Volop drukte in de kantine, en ook buiten lopen veel mensen. De meeste mensen zijn geïnteresseerd in de prestaties op het veld, echter een aantal “gasten” heeft meer belangstelling voor de waardevolle spullen in de kleedkamers.

Om te voorkomen dat wij/jullie slachtoffer van diefstal worden het verzoek om geen waardevolle spullen, onbeheerd achter te laten in de kleedkamers. Geef jullie waardevolle spullen altijd af achter de bar in de kantine.

Het belangrijkste middel om diefstal te voorkomen zijn echter onze leden en bezoekers. Daarom vragen wij u om extra te letten op verdachte situaties en deze te melden bij iemand van het bestuur.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

Bestuur v.v. Heiligerlee

Niet Roken in de Kleedgebouwen!

Het is niet toegestaan om te roken in de kleedgebouwen. Dus een verzoek aan alle rokende leden om hier niet te roken en zeker niet als er jeugdleden aanwezig zijn.

Rookvrije gebouwen.